Lokacija

 

Preduzeće za proizvodnju kartonske ambalaže “RVM” d.o.o. locirano je u Kraljevu:

  • poslovno – administrativni prostor u centralnom delu grada, ulica Cara Lazara br. 38.
  • proizvodno – magacinski prostor u industrijskoj zoni “Stari aerodrom”

 

U neposrednoj blizini proizvodno-magacinskog prostora nalazi se železnička pruga:

  • u pravcu istoka preko Lapova, odnosno Stalaća, povezuje Kraljevo sa magistralnim železničkim pravcem “Koridor 10”, a time i pravcem Subotica-Beograd-Niš
  • u pravcu zapada preko Požege sa železničkim pravcem Beograd-Bar.

Interna kružna saobraćajnica, u neposrednoj blizini proizvodnje preduzeća, povezuje nas sa glavnom saobraćajnicom putnog pravca Kraljevo-Kragujevac-Beograd i Kraljevo-Raška-Novi Pazar-Ribariće-Kosovo-Crna Gora.