rvm en rvm sr

Regionalni lider u proizvodnji kartonske ambalaže

Proizvodnja

O nama

O nama

Uz puno energije i ulaganje u znanje već više od 20 godina stičemo iskustva u osmišljavanju i izradi najzahtevnijih projekata kad su u pitanju kartonske kutije, ambalaža i predmeti od kartona za pakovanje i opštu upotrebu.

Kompanija RVM danas je u svemu najuspešniji ishod velikih napora uloženih u ideju i razvoj skromne porodične firme koja je započela sa radom pre gotovo 30 godina. Najveći deo tog vremena posvetili smo razvoju i usavršavanju u samo jednoj oblasti, a to je proizvodnja kartonske ambalaže. Uz puno energije i ulaganje u znanje, više od 20 godina sticali smo iskustva u osmišljavanju i izradi najzahtevnijih projekata kad su u pitanju kartonske kutije, ambalaža i predmeti od kartona za pakovanje i opštu upotrebu.

Karton kao reč se uobičajeno koristi umesto naziva valovita lepenka koja nama služi kao osnovna sirovina za proizvodnju najrazličitijih oblika pakovanja od kojih su se neka do nedavno smatrala nemogućim poput vodootpornih kutija. Naša opredeljenost ka tehnološkom osavremenjivanju nije oslabila osnovnu nameru da budemo konkurentni u proizvodnji kartonske ambalaže za opštu upotrebu kao što je čuvena ameriken kutija, kartonska gajbica, tacna i  štancana kutija. Sa ponosom možemo da tvrdimo da smo izrasli u jednog od najvažnijih regionalnih proizvađača ambalaže ovog tipa.

Svoje pogone i proizvodne linije opremili smo i opredelili za serijsku proizvodnju velikih kapaciteta i brzine rada, čime smo svoju ponudu učinili vrlo konkurentnom, kako u smislu brzine isporuke i cene, ali posebno u smislu kvaliteta proizvoda koje isporučujemo. Svi ti veliki kapaciteti nisu ugrozili ni naš odnos ka naručiocima manjih količina i artikala specifične namene, kojima i dalje posvećujemo posebnu pažnju sa velikim razumevanjem i posebnom fleksibilnošću prema njihovim potrebama. Uostalom, taj odnos prema svim naručiocima i veliko poštovanje za svakog od njih i njihove zahteve, učinio nas je velikim i pouzdanim partnerom u ovoj industriji.

Posebno poštovanje negujemo i iskazujemo prema sopstvenim radnicima i stručnjacima na kojima i počiva naša proizvodnja. Naš uspeh neizostavno merimo i njihovim zadovoljstvom.

Osim ljudi koji su uvek u centru naše pažnje, sa najvećom brigom se odnosimo i prema planeti čije resurse svi zajedno koristimo. Trudimo se da budemo što odgovorniji prema društvu i sredini u kojoj poslujemo, o čemu govore brojna priznanja, ali i sertifikati zvaničnih domaćih i međunarodnih institucija.

image
PODACI ZA IDENTIFIKACIJU:

Naši zadovoljni klijenti