rvm en rvm sr

Regionalni lider u proizvodnji kartonske ambalaže

Proizvodnja
rvm proizvod

Kutije sa lepljenjem u više tačaka

Osvojili smo tehnologije izrade kartonskih kutija sa lepljenjem u jednoj, tri i čak četiri tačke. Ova vrsta ambalažne kutije svuda u svetu beleži najveći rast proizvodnje i upotrebe.

Gotovo neograničeno polje primene omogućava dizajn koga je moguće prilagoditi svakom zahtevu. Tehnologijom koju posedujemo moguće je postići jako velike serije u proizvodnji sa istovremenom štampom što omogućava jako efikasan odgovor na potrebu za velikim količinama.

Konačan oblik ova kutija dobija na mestu pakovanja proizvoda što znači da ju je vrlo lako i transportovati  jer gotovo da i ne zauzima veću zapreminu od samog repromaterijala. U ovu vrstu spadaju i "shelfready" kutije koje su jako pogodne za izlaganje na mestu prodaje. Najčešće se prave sa perforacijom kako bi upakovani proizvod bio vidljiv u rafu prodavnice i bez napuštanja ambalaže.