rvm en rvm sr

Regionalni lider u proizvodnji kartonske ambalaže

Proizvodnja
rvm proizvod

Štancane kutije

Namenjene industrijama sa pakovanjima na automatskim linijama. Ovakvu ambalažu mora da odlikuje jako velika preciznost u izradi jer kod automatskih linija nisu moguće improvizacije i prilagođavanje. Ponosni smo na činjenicu da smo upravo u toj oblasti dostigli sam vrh mogućeg u kartonaži.

Pakovanje u naše štancane kutije potpuno je bezbrižno i lako jer alati i mašine koje su u primeni u našim pogonima obezbeđuju vrhunsku izradu i najzahtevnijih formi. Alatima možemo otvarati i polja za bar-kodove, testnu dugmad, vizuelni pristup dizajnu, marketinškim tizerima ili QR kodovima. Elektronifikacija manipulacije i  upravljanje podacima o proizvodima u magacinima i prodaji ima sve veće zahteve, a mi na sve njih uvek nađemo adekvatan odgovor.

Korišćenje je gotovo neograničeno u svim industrijama, od prehrambene do industrije igračaka. Velike serijske proizvodnje gotovo su nezamislive bez upotrebe kartonskih štancanih kutija i pomoćnih elemenata od kartona.