rvm en rvm sr

Regionalni lider u proizvodnji kartonske ambalaže

Proizvodnja
rvm proizvod

Pregradni kartoni

Pregradni i pomoćni kartoni su grupa proizvoda koja ima najširu moguću primenu. Budući da se ne radi o ambalaži koju je neophodno prilagoditi samom proizvodu, pregradni kartoni su najjeftinija rešenja kada je potrebno ograničiti, učvrstiti, odvojiti ili zaštititi proizvod ili formu namenjenu transportu.

Ugaonici, ivičnici ili pregrade prilagođene specifičnom proizvodu (rupe, zaobljene uglove i ivice) koriste se kako u prehrambenoj, tako i u neprehrambenoj industriji, ali i građevinarstvu, metalurgiji i svuda gde je potrebno obezbediti laku, ali čvrstu podršku od reciklabilnog materijala.