rvm vest

Sve proizvodne linije u novoj hali

Konačno smo uspeli da sve svoje proizvodne kapacitete premestimo na novu lokaciju koja se nalazi u industrijskoj zoni tzv. sportskog aerodroma, uz samu severnu obilaznicu Kraljeva. Potpuno rekonstruisana i za naše specifične namene adaptirana hala nalazi se na samom ulazu u industrijsku zonu, kod kružnog toka obilaznice, gde je nekada počinjao kompleks Fabrike elektrotermičkih proizvoda Magnohrom.

Nekoliko hiljada kvadrata pod jednim krovom, sa celokupnom i modernom infrastrukturom, konačno nam pruža mogućnost da svoje proizvodne linije uklopimo u povezane sistemske celine kako bismo u potpunosti mogli da optimizujemo angažman ljudi i opreme, ali i da repromaterijal, kao i gotovi proizvodi budu uvek skladišteni u optimalnim uslovima koji čuvaju osobine vrhunskih materijala koje koristimo. Temperatura i vlaga kao osnovni preduslov vrhunske izrade i štampe naših proizvoda, gotovo su idealni u hali koja je adaptirana po poslednjim tehnološkim i najzahtevnijim standardima savremene gradnje.

Pored činjenice da smo postigli gotovo idealne uslove za nastanak, manipulaciju i skladištenje proizvoda, posebno smo ponosni na uslove rada koje će od sada imati naši zaposleni i operateri ove moderne tehnologije. Savremeno opremljena trpezarija, zatim svlačionice i prostorije za higijenu posebno su dobile na značaju u vreme pandemije virusa Kovid19 koja ne jenjava, tako da smo neke prostore prilagodili, ali i omogućili proširenje standardne zaštite zdravlja na radu i sprečili širenje virusa među zaposlenima i u kontaktu sa klijentima.

Sigurni smo da ćemo od sada i svojim naručiocima i dobavljačima biti mnogo lakši za nalaženje. Dovoljno je da na svojim uređajima odrede ovu lokaciju i navođenje ne može biti lakše. I ono što je san svakog vozača koji nam je dopremao materijal ili preuzimao gotovu robu, obezbedili smo više nego dovoljan prostor za ulaz, parking i manevar najvećih teretnih vozila sa vrlo komfornim prilazima za utovar i istovar. Dobro došli!